۱۹۷

همیشه از دود سیگار فراری بودم یکی از مشکلات همیشگیم با مسافرکشها بوی سیگار بود یا بارها برای اینکه دود سیگار توی حلقم نرود مسیرم را توی خیابان و پیاده رو عوض میکردم تهران توی سرویس بهداشتی خانه مان گاهی بوی سیگار می امد بارها به مسئول ساختمان و همسایه روبرویی و همسایه زیری تذکر دادم حتی یک اعلامیه گنده با لحن بسار جدی!!زدم توی برد ساختمان اما کماکان بوی سیگار می امد و در اخر به خودم دلداری میدادم که دارم میروم!اما اینجا به قدری سیگار همه گیر ست که گاهی نمی شود مسیر پیاده رو را هم عوض کرد،سیگاریها از تهران هم بیشترند !انگار از چاله درآمده ای وافتاده ای در چاه!

/ 0 نظر / 18 بازدید