۲۴۴

می دانید دلم چه می خواهد؟ یک خانه تمیز ،بسیار تمیز و مرتب ،من که فارغ از هر امتحانی شغلی دارم و در فکر هیچ یادگیری و امتحانی نیستم و به جای دیگری قرار نیست برسم ! ، دراز بکشم توی تختم و بالش را زیر سرم بلند تر کنم و باد کولر ابی اتاق را خنک کند و انگشتانم را لای ورقهای کهنه کتابی بگذارم تا باز نگاهش دارم و با خیال راحت کلمات را ببلعم.

/ 0 نظر / 17 بازدید