۲۲۸

تو سرنوشت بودی و من ناگهان خود را در زورقی طلایی یافتم؛ وامانده در توفانی که کشتی‌ها را در خود می‌بلعید از: حافظ موسوی

/ 0 نظر / 18 بازدید