۲۱۸

وقتی به بابا زنگ میزنم میگوید توی کوچه و خیابان هر کسی که هم هیکل توست یا لباسی شبیه به تو پوشیده را با تو اشتباه میگیرم بعد به خودم میایم که نه تو نیستی میگویم چند ماه دیگر برمیگردم میگوید چه فایده که نمیمانی!عشق من!

*میخواهم بگویم بابا پس کی میخواهی عادت کنی که همه عشقها به طرز دردناکی نماندنی ند!که ترجیح میدهم ساکت بمانم :(

/ 0 نظر / 19 بازدید