هر روز در گوشم صدایی می گوید: تو پیش نرفتی تو فرو رفتی!

/ 1 نظر / 3 بازدید
آریو

فکر کنم چیزی که نوشتی مربوط به یه مسئله اخیر باشه حالا بهت خصوصی می گم. نظر دادن راجع به جملت برام سخته اگه نمی شناختمت برام راحت بود اما اینجوری نه. اگه جلو نرفتی باشه اما فرو نرفتی