۲۴۷

تازگیها خیلی لجم میگیرد از (ع)که در جواب هر حرفی میگوید دوس دارم !!تا اشنایی که مرغهایش را در فریزر من گذاشته و چون دوماه بعد در وقتی که تعیین کرده بودم نیامده و بعدش هم من خانه نبودم قهر نموده و میگوید بریز مرغهایم را دور تا اشنای دیگری که یک بلیط مجانی تاتر به من داده و حالا که من گرفتار بودم و نرفتم میگوید بلیط ش خیلی خیلی گران بود خیلی حیف شد که بلیط حروم شد! حتی یکی از همکلاسیهای دانشگاهم هم روی نرو من ست که روزه میگیرد و عکس فرنی های دست سازش را با ارم اس اس تزیین میکند و عکسش را میگذارد ؛خسته ام و دارم رکاب میزنم و ترمز دوچرخه هم خراب ست حالا این وسط دخترک خری دارد با دوچرخه رد میشود و انتظار دارد من ترمز کنم با اینکه حق تقدم با من ست خوب دوباره تصادف میکنم!! دوچرخه هم لجم را در میاورد ؛ در حالیکه با لج و حرص رسیده ام خانه همسایه سیاه پوست بلوک بغلی میاد و صاف صاف میگوید من دوست دارم با تو سکس داشته باشم !نظرت چیه؟!!!!!!!!!!!!!!

/ 5 نظر / 18 بازدید
maral200006

چقدر جالب!!!!!!!!!!! حالا ع گفت یا همسایه سیاه پوست که میخاد باهات سکس داشته باشه؟

maral200006

جواب رد دادی؟

maral200006

[نیشخند]

maral200006

منظورم اینه که اونم زود راهش رو گرفت و رفت؟؟؟؟؟؟

maral200006

خیلی دوست دارم از محیط اونجا بدونم. منظورم امنیت اخلاقی برای زن هست