-         می دونی اگه برم بهشت اولین کاری که می خوام بکنم چیه؟

-         ...

-         معتاد شم!

/ 2 نظر / 2 بازدید
آریو

عزیز دلم همه معتاد می شن برن اون بالا تو بهشت. حالا تو رفتی بهشت می خوای معتاد شی. همینه می گن زنارو نمی شه فهمید. منم که همیشه مشکل درک دارم.[خنده]

دختراردیبهشتی

هی سلام گل گلی دوست چاخالوووووووووومممممم.... [بغل][بغل]کجا مجاهایی الان؟ اصن ببینم تو که هی می قفتی( می گفتی به زبون آریا ) بهشت وجود نداره .. من ولی اقه برم بهشت همش می خوابم شیر و کلوچه هم نمی قورم..بستنی یخی می قورم..