چیزی مرا به قسمت بودن نمی برد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از واژه دو وجهی تکرار خسته ام

من بی رمق ترین نفس این حوالی ام

ازبودن مکرر بر دار خسته ام

من با عبور ثانیه ها خرد میشم

از حمل این جنازه هوشیار خسته ام(حال منه... حالا از کيه نمی دونم)

 

/ 9 نظر / 2 بازدید
son of thunder

مال هر کسی می تونه باشه جز من ومن هر گونه سرودن اشعار فوق الذکر را قويا تکذيب می کنم:))

son of thunder

ثانيه منو خرد نمی کنن . منو می درند!

صورتک خیالی

راستش دقيق يادم نيس اينو کی گفتم ...ولی خوب يکی از همون روزهايی بود که ناراحت بودی..آخه ميدونی تو هر جلمبوری رو شاعر ميکنی !

ایمان

سلام خانم دکتر ٬ تاول خستگی بر پای دل خيلی ها هست ...ولی اين نميدانم چرا باعث همدلی نمی شود.

امیر

آخی آنايی خسته ای...اين خسته شدن های متوالی ما ها هم داره شبيه حکايت سيزيف ميشه...دلت خوش!

امير حسين

اميدوارم نقطه ها برای بيان احساست کافی باشند ...

آرش

شعر قشنگيه... اما No Inspiration