اتاق رو درست کردم ، اشپزخونه واتاق خواب رو ، گلهای الن و گل قرمزی که ایدین تو اون بسته گل زرد گذاشته بود،گذاشتم تو یه لیوان گلی و عروسکها رو چیدم رو میز تحریر صدای فن کیس که اومد دستم رو همون جور که همیشه می کشم رو صورت دوستی که مدتیه ندیدمش کشیدم رو کیس ...من دوباره تایپ می کنم !...سلام.

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ALIREZA

آنا يعنی دوباره اومدی/؟ منکه باورم نميشه ... بگو که خودتی! يه سلام اندازه همه اين مدت که نبودی .. سلام!

ايمان

سلام خانم دکتر

صورتک خيالی

وای وای وای اگه بدونی چقدر اينجا بدون تو برام سوت کور و بی معنی بود .... يهووووووووووووووووووووو

ياقوت سبز

نگاه

عزیز ... عزیزم ... هوووووووووووووووووووووووورا !!!!

ساناز

عليک سلام ... خوشحالم که باز اومدی