٢٠٣

ما چهار تا مثه چهارضلع یه مربع بودیم هویت داشتیم اسم داشتیم محیط و مساحتی داشتیم میتونستیم بگیم چی هستیم حالا یه ضلع نیست ، و اتفاقا همان ضلعمان که در قاعده مربع تمام وزن زندگی را تحمل میکرد،درماندیم،دیگر چیزی نیستیم ، فروریختیم!!

/ 0 نظر / 16 بازدید