۲۱۰

دارم میروم سر کلاس صدای اهنگ را بلند میکنم و انقدر با اهنگ میخوانم و ضرب میگیرم و تکان می خورم که خودمم هم باور میکنم دارم لذت می برم اخر کسی نمی داند این دیوانه که در خیابان صدایش کمی بلند ست دارد میخواند ( یه احمق تو سرمای این زمهریر پی اغوش فصل تب دارته .......می گن خیلی وقته بریدی ازش نمیخواد نمی تونه باور کنه ............از جنون تا زمین دو تا پنجره بیشتر راه نیست)

/ 0 نظر / 19 بازدید