بس ست سلاحم را به زمین می گذارم شکست خورده ام......بدترین مصیبت یعنی ایمان نداشتن به انسانیت...

/ 6 نظر / 3 بازدید
نازی

ایمان نداشتن به انسانیت ، مصیبت نیست .واقع بینی است .

نازی

این آیدین هنوز زنده اس ؟ فقط واسه ی تو کامنت می ذاره ؟ ایشالا سربازیش هیچوقت تموم نشه !

اسماعیل(از سنگ تا الماس)

زیاد با ایمان داشتن موافق نیستم....ایمان میتونه حقیقتهایی رو وارونه جلوه بده...نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم.

صورتک خیالی

خدا مرده که بمیره ولی این باعث نمیشه من و پیروان از پرستش دست بکشیم که ! ما به عهدی که بستیم هستیم و مستیم :))

(m.j)

سلاحت رو بردار دوست من سلاح تو اندیشه توست[گل]