در اینجا چار زندان است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به هر زندان دو چندان نقب

در هر نقب چندین حجره

در هر حجره چندین مرد در زنجیر

از این زنجیریان یک تن زنش را در تب تاریک بهتانی به ضرب دشنه ای کشته ست

از این مردا ن یکی در ظهر تابستان ، نان فرزندان خود را بر سر برزن به خون نان فروش سخت و دندان گرد آغشته ست

ازاینها چند کس در خلوت یک روز باران ریز بر راه ربا خواری نشستند

کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی ، به روی بام جستند

کسانی نیمه شب در گورهای تازه ، دندان طلای مردگان را می شکستند

من اما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشتم

من اما راه بر مرد ربا خواری نبستم

من اما نیمه های شب ز بامی بر سر بامی نجستم

در اینجا چار زندان است

به هر زندان دو چندان نقب

در هر نقب چندین حجره

در هر حجره چندین مرد در زنجیر

در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می دارند

 در این زنجیریان هستند مردانی که در رویایشان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر بر می کشد فریاد

من اما در زنان چیزی نمی یابم

که آن همزاد را روزی نیابم ناگهان خاموش

من اما در دل کوهسار رویاهای خود

جز انعکاس سرد آهنگ صبور این علفهای بیابانی

                                                           که می رویند

                                                                         و می پوسند

                                                                                      و می خشکند

                                                                                                   و می ریزند

با چیزی ندارم گوش

مرا گر خود نبود این بند

بامدادی همچو یادی دور و لغزان می گذشتم از فراز خاک سرد و پست

جرم اینست 

جرم اینست  (شاملو)

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
امير حسين

جرم من اينست ....(چقدر من دنبال اين شعر گشتم ... )...طنين صدای آهنگين شاملو ....جرم من اينست ....

صورتک خیالی

من اما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشتم من اما راه بر مرد ربا خواری نبستم من اما نیمه های شب ز بامی بر سر بامی نجستم ....من فقط یه شب تو فکرم فک کردم از پنجره اتاقت که بازه بیام بالا و یواشکی تو فکرم بوست کنم و برم ..همین...همین و همین!

Naslidigar

مرا گر خود نبود این بند.../... با مدادی همچو یادی دور و لغزان می گذشتم از فراز خاک سرد و پست

نمی دونم

دو خط مونده به آخر بامدادی را با مدادی نوشته ای. تو رو خدا درستش کن. گرچه که مهم نباشد.

امیر

يادش بخير کاشفان فروتن شوکران!خوبی آنايی؟

نگاه

خوب که به نظر نمياد باشی گلم . خوب ميشی ؟

ALIREZA

جرم اينست ...

رضا

يه کم بيا تهران... انگار خيلی خسته شدی... نمی خوام اينطوری باشی :)