۲۲۴

احساساتی بودن ضعف من ست یا نیست ؟نمیدانم ؛فقط میدانم که همیشه از طرف خیلی ها جوری که با آن رفتار شده درست مثل رفتار خیلی از آدمها با سیاهان یا مثلا همجنس گرایان ست.

/ 0 نظر / 18 بازدید