اون روز بهت یاد دادم : این ریحونه این جعفری اینم تره...حالا برو از باغچه سبزی واسه املتمون بچین......و تو با دو تا تربچه درخت شده اومدی که کل سبزیها رو پر خاک کرده بود و گفتی : من تر بچه دوست دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید