۲۷۱

دلم لذت بی خشی می خواهد بدون دلیل و بدون هیچ رنگی از دلتنگی ، همیشه فکر میکردم اولین کاری که برنامه دارم در بهشت ! انجام دهم معتاد شدن ست اما هر چه میگذرد انقدر مته به خشخاش گذار تر میشوم که حالا فکر میکنم تو حتی اگر معتاد هم شوی با ان احساس رضایتی که باید از خودت داشته باشی برای چشیدن یک لذت بی خش ، هیچ چیز لذت بخشی را نخواهی داشت مثل تهوع در مستی ، بی ثباتی در عشق ، یا هزار چیز دیگر پس هیچی به هیچی ، هیچ لذتی نیست ، هیچ لذتی که نباشد هیچ امیدی نمیماند برای ادامه ،فقط نمیدانم چرا پس دارم ادامه میدهم ؟

/ 2 نظر / 21 بازدید
خروس

آی گفتی. آی گفتی. ای گفتی. منم به دوستام میگم مسخرم میکنن. بهشون میگم مواد مخدر و مشروب وفتی میچسبه که دغدغه نداشته باشی وفتی میخوای لذتت رو دو سه برابر کنی میزنی تو رگ، ای ول اقا اسماعیل اقتصاددان هم بلاخره اومدن. پا شو منقل رو بیار من زغال رو رو براه میکنم سه نفری بریم فضا حرفهای میلیاردی بزنیم. لول