۲۵۳

درست فردا کلاس سیصد وسی شروع میکند دوباره دانمارکی خواندن و من فکر میکنم زندگی انقدر خالی ست که بایدبیایی و همچین چیزی را اعلام کنی به هر حال دلم برای جو دوستانه ان کلاس تنگ شده ست پشت نیمکت نشستن ها حالا در هر سنی که میخواهد باشد تورا دوباره نرم میکند و با ادمها اشتی میدهد .

/ 1 نظر / 18 بازدید
خروس

من زیاد کامنت نمیزارم و آدم سخت گیری هم هستم ولی با این چیزی که نوشتی شاید کامنت خودمو حرومت کنم. دلت واسه مردسه یا دبستان و مکتب تنگ شده؟ انگار مداد لا انگشتت نذاشتن یا با چوبی که شاگرد اول کلاس با سلیقه دورشو با سیم پلاستیکی بافته و هدیه داده به معلم کتک نخوردی. جرات داری بگو نخوردم. جرات داری بگو نخوردم تا بهت بگم که یکی از بزرگان و حکمای این سرزمین پاک و اهل هنر و همه چیز پرور میفرماید چوب معلم گله هر کی نخوره خوله