۲۳۱

از وقتی امده ام اینجا لاک زدن از سرم افتاده انگار ، به یک دلیل ساده لاک پاک کن کم اوردم و اینجا لاک و لاک پاک کن خیلی گران ست ،با اینکه از کل همه لاکهایم شاید سی چهل تاشان را هم اورده ام ولی وفاداری من فقط در مورد آدمها صدق میکند ؛نمیدانم کسی مرا اصلا با لاکهایم به یاد میاورد ؟لاک ناخن یکی از مشخصه های من بود هیچ وقت ارایشگاه نمیرفتم اما انواع دیزاین ناخن رو امتحان میکردم از ان موقعها که فرنچ مد بود تا این اخری ها که لاک نئون و مات مد شده بود ،هر دو سه روز یکبار باید لاک جدید میزدم و همیشه باید ناخنها و لاکشان مرتب می بود ،یادم است زمانی مدتها وقت صرف چسباندن گلهای خشک ،ستاره و...روی ناخنهایم میکردم ، نگین ناخن اویزان میکردم ،مریضها و پرستارها همیشه متوجه دستهایم بودند و (ع) یکبار وقتی دوست بودیم گفته بود دوست دارد وقتی ازدواج کردیم و رفتیم خانه خودمان یک روز ناخنهایم را لاک بزند ،کاری که هرگز نکرد !

/ 0 نظر / 18 بازدید