این تب دیگه همه گیر شده که همه میگن دنیا داره به آخر میرسه اما یه کسی نیست بگه اول دنیا کی بوده...

...خوب اگه درست حدس بزنن حسنش اینه که من دیگه مجبور نیستم الگوریتمای ترو*مای شوار*تز(یه کتاب جرا*حی) رو حفظ کنم....

فک کنم این روزا زندگی کردن واسه همه سخت شده!

/ 3 نظر / 2 بازدید
نازی

فکر نمی کنم از این شانسا داشته باشیم که بتونیم آخر دنیا رو ببینیم. اون وسط مسطا هستیم و کسی بهون توجه نداره. ما حکم بچه ی سیزدهم از بیست و پنج بچه رو داریم. نمی دونی چقدر خوشحالم که جای تو نیستم و مجبور نیستم چیز بیشتری درباره ی تروما بدونم.

اسماعیل

دنیا با تولد ما شروع میشه...ولی با مرگمون تموم نمی شه......[چشمک]

Nariman

راستشو بخوای من دوست ندارم دنیا تموم بشه...هرچی بافتم پنبه میشه!!تا دوهزار و دوازده خیلی مونده حالا...این دوسال رو دریابیم!