177

حرف زدن با تو هم گاهی معاشقه ست، دست در دست رفتن و اهنگهای تکراری خش دار گوش دادن، تعریف کردن اولین روزهای اشنایی،یا شنیدن اینکه تو (ما) را هماهنگ می دانی،تعریف کردن از بلندی ناخنهایم ،خنده های بی بهانه با نگاهی دوطرفه در جهانی انگار خالی از سکنه...امسال را هم با من باش.

 

/ 3 نظر / 47 بازدید
خروس

سال نو بر تو و اونی که همیشه سرش نق میزنی مبارک .

هم سلولی

ادم برای بودن با کسی نباید التماسش کنه. آزادش بزار.