سوار ماشین شدیم بریم سیاری...من و راننده و (اون) ...راننده ،راننده همیشگی خودمون نبود....اون تو راه همش راجع به وبی حرف میزد که تازه کشفش کرده بود از اینکه چی توش  راجع به خودش خونده...من ساکت بودم و راننده میروند...راننده راه رو بلد نبود ...راهمون خاکی و فرعی بود و رسیدیم به یه دوراهی من میگفتم باید مستقیم بریم اما اون میگفت باید از چپ رفت راننده حرف اونو گوش کرد پنج دقیقه ای گذشت اون همش راجع به اون وب حرف میزد ...من داشتم فکر می کردم این راه لعنتی کی تموم میشه جاده نااشنا بود ما رسیدیم به ته جاده خاکی....و اون به راننده گفت که بره تو علفها و راننده باز حرفشو گوش کرد....ما گم شده بودیم....اون هی میگفت راننده ادامه بده و ما بیشتر تو علفها گم میشدیم اون فقط درباره اونچه که راجع بهش نوشته شده بود حرف میزد....از ماشین پیاده شدیم تا جایی که چشم کار می کرد علف بود.... اون باز داشت یه راه اشتباه رو نشون میداد....من کلافه بودم...و می ترسیدم....شاید از دفعات معدودی بود که ترسیدم...حرفایی که یک ریز میزد مثه پتک بود...سرش داد زدم...گفتم ما هیچ جا نمی ریم از همین راه برمیگردیم سر دوراهی و بعد مستقیم میریم و اون داشت میگفت که نه ....اینبار بلند تر داد زدم این بار راننده حرف منو گوش کرد ...اون دوباره راجع به وب داشت حرف میزد دوباره داد زدم که نمیخوام بشنوم....من تو اون علفزار اون روز چیزی رو که دوست داشتم از دست دادم و اسم اینجا شد در علفزار!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 10 نظر / 2 بازدید
amir

سلام اناهيتای خيلی عزيز! شما اراده کن اين «اون» رو اسلايس اسلايس تحويل بگير.دوست بزرگ کردی برای همين روزا ديگه.راستشو بخوای منم اون وب قديمی رو هم خيلی دوست داشتم و هم خيلی ازش خاطره داشتم.جاش سبز!

Iris

آنا.................آنای خودم..

Iris

تو اراده کن يه لشکر برات صف بکشه عسلکم :* ...مواظب خودت باش..باش ..باش

yasi

آن خانومی مگه چيرو از دست دادی؟ مواظب خودت باشيا !!!!

Iris

شايد خيلی بی شعورانه باشه که الان اينو بگم..ولی خيلی قشنگ می نويسی دختر !

نمی دونم

این متن منو به یاد سفری انداخت که از طرف دانشگاه برای درس روستا داشتیم. من بودم و دو نفر دیگه و یه ماشین آهو و راننده ای که راه را بلد نبود. ما گم شدیم. میان بیابان هایی که به هیچ میرسیدند و تاریکی شبی که تا ابد ادامه داشت. من کلافه نبودم. دلم می خواست گم بمانم. توی بیابانی به هیچ کجا نرسیدنی و شبی تمام نشدنی...

negah

البوم بده جنازه بگير و اين حرفا ! اما خودمونيم . فکر کنم تو عقده طرف رو حسابی قلقلک دادی . فکر کنم واسه اش اصلا مهم نبوده چی درباره اش نوشتی . فقط مهم بوده که درباره اش نوشتی !!!!

sina

آنا جونم ... جداْ چقدر تحمل کردی که تا اون موقع جيغ نزدی . ولی خودمونيم ها ... طرف کلی خر کيف شده بود که دکتر خوشگلی مثل تو در موردش مينويسه ... منم اگه بودم و تو در مورد من مطلب مينوشتی ، تو سياری که هيچ ، تو رختخواب هم راجع بهش حرف ميزدم .

ایمان

سلام خانم دکتر ٬ عجب پس به ای زودی داد زدن سر بقيه رو به جای خواهش کردن ازشون ياد گرفته بودی و ما خبر نداشتيم واقعا که دست خوش.!

صورتک خیالی

ولی ميدونی آنا جونم من هيچ وقت چيزی رو که دوس دارم از دست نميدم ..ميدونی چرا؟..امم آخه خوب چطور بگم امم آنا ميدونی هر جوری فکر ميکنم تو غيرقابل از دست دادنی ...آره من ...امم ..من ..چطور بگم...اصلا آبجی کلافه اتم حاليته که ؟!