یک مقدار کشک خشک از تهران خریدم چون فکر میکردم اینجا کشک نیست و بدون کشک و بادمجان هم که نمیشود زنده ماند !همین طور که با فروشنده حرف میزدم خانم شصت هفتاد ساله ای امده کنار من و میپرسد خانم چطور از این کشکها استفاده میکنی و قیافه من دیدنی بود که والا استفاده از این نوع کشک به سن شما بیشتر میخورد من که فقط از روی شنیده هایم میخرم :)) ؛جدا از این موارد هم تهران به نظرم شهر بی تاریخی شده ست اینجا وقتی میبینم ساختمانها صد ساله اند و اجازه تخریب ندارند تا بافت تاریخی شهر بهم نریزد و مقایسه میکنم با اپارتمان تهران که هنوز ده ساله نشده و اهالی ان در تدارکنند که همه را راضی کنند برای تخریب و ساخت دوباره اش ؛دلم میگیرد ،برای خانه های قدیمی جمهوری و بهارستان و نظام اباد که جایشان را با چهار تا قوطی عوض میکنند و چهره شهر دقیقا شبیه بافت سنی مردمانش و افکارشان و زندگیشان میشود بدون هیچ گذشته ای ،تازه ان وقت هم همه از انچه که هستند فراری ند .

/ 0 نظر / 18 بازدید