روح من قصر شنی ساحل دوردستی ست که کودکی سر به هوا آنرا بنا کرده است ...به نجوا با او سخن بگو که حتی نسیم ملایم مد آن را ویرانه می کند!

/ 4 نظر / 4 بازدید
فروغ

من چینی بند خورده ای هستم که با هجوم هر غبار می شکنم .

(m.j)

چقدر ظریف[دست]

نیلوفر

سلام خیلی زیبا و نزدیک و ظریف بود[لبخند] سرفراز باشی و نیلوفری[گل]

نازی

خوشحالم بازم می نویسی. خانم دکتری که روی ناخنش ستاره داره ! درست گفتم ؟