مثه دونه ای هستم که خاکی برا رویش نداره دونه بیچاره بدون خاک چطوری میوه بده؟

/ 4 نظر / 2 بازدید
(m.j)

هر انسان هم خاکه هم دونه فقط کافیه تصمیم به رویش بگیره[گل]

جوراب پاره و انگشت آزاد

ویلیش کن شوتور ژان.. بیا با هم بریم تو ژنگل به من سواری بده اه شتر ژان.. چرا الکی حرص می خوری.. خاک نداری؟ فدای سرت... بیا بریم تو ژنگل اونژا پر خاکه شوتور ژان .. میوه هم نمی خواد بدی ویلیش کن!

توهم

وقتی خاکستر ما را روی کوههای زاگرس.....رود سند.....و سودای رود سرخ.....از پس باد ها میدوانند..... همین است.....خاطره....به همراه....خاطره.... ذهن من....رشد کرد....دهانم...گفت....ولی ....