۱۹۲

همه می‌دانند هیچ دیپلماتی ادکلن‌اش بوی صلح نمی‌دهد...

/رادیوها را ببندید /خبری نیست، هیچوقت نبوده است /برای تغییر جهان /تنها گفتن یک دوستت دارم /کافی‌ست.

*یک دوستت دارم واقعی البته .

/ 3 نظر / 18 بازدید
badboy

متن قشنگی بود ... خوشحال میشم وب منم بیای[پلک]

پاندانا

به منم سرمیزنی ؟ منتظرم . نظر یادت نره

مهر

فکر نمیکنم! من دیگه باور نمیکنم. شرمنده بگذار روراست بگم. اگر همه وجودت رو با عشق میدادی در مقابل به گه میکشیدنت. فکر نمیکنم دیگه امروز این حرف رو میزدی.