دنیا و من اگر همین طور پیش برویم در تولد پایان سی سالگی ام باید بنویسم حسابرسی به پایان رسید...تراز نامه تنظیم شد....ورشکسته ام!

/ 6 نظر / 3 بازدید
نازی

یعنی اوضاعت اینقدر خرابه ؟ برای من 30 سالگی یه شروع بود . باور کن . شاید یه کم زیادی بدبینی . ها ؟

جوراب پاره و انگشت ازاد

اووووه //کوتاه بیا بابا.... همش واسه قطع این فلوکستینامونه ماااااااااااااااااااااااااااااااااادر !!!!

امیرحسین

سی سالگی برای من هم تجربه سختی بود. مثل تموم شدن یه دوران می مونه اما گمونم یه ذره صبوری کنی از این دوران جدید هم خوشت بیاد

(m.j)

قرار نیست همینطور پیش بره 30 سالگی ما تازه آغاز آواز ماست میخوایم همه چیزو عوض کنیم (البته همه با هم)[لبخند][گل]