در سلول انفرادی-3

 

-         چهل روز دریایی یعنی چقدر؟

-         نمی دانم شاید اندازه ثانیه ای انتظار برای در آغوش کشیدنت

-         و پایانش؟

-         غرق شدن در خواستن آرامشی که در بستر توست

-         و فاصله اگر اینقدر است ، با کدام باد خواهی رسید؟

-         بادی که به گونه هایت می خورد و موهایت را آرام نمی گذارد

-         مطمئنی از وزیدنش؟

-         مطمئنم از خواستنش!

 

   + ستاره ; ٦:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٩/٢۱
comment نظرات ()