در سلول انفرادی-3

 

پرده کلفت اتاقو می کشم...ماهواره رو می ذارم رو یه کانال شو خارجی....تلفن رو از پریز می کشم.....دراز می کشم و چشمامو می بندم

-         اون بیرون مثه جنگله؟

-         نه

-          اون بیرون ماشینهای سبزی هست که یه مشت ... توش نشستن ؟

-         نه

-         اون بیرون لباس پوشیدن جرمه ؟

-         نه

-         حرف زدن جرمه ؟

-         نه

-         خندیدن جرمه ؟

-         نه

-    اون بیرون مردایی داره که به جرم دزدی وقتل و قاچاق بهشون دستبند زدن و وقتی تو رو تو راهروی دادسرا می بینن از چشماشون میفهمی که دارن فک می کنن این زنه حتما اینکاره س؟

-         نه

-         اون بیرون دوست داشتن جرمه؟

-         نه

-         اون بیرون زندگی جرمه؟

-         نه

-         اون بیرون تو می تونی خود خودت باشی؟

-         نه

-         اون بیرون دروغ و تملق می تونه هر کاری رو راه بندازه؟

-         نه

-         اون بیرون ....

-         نه....نه......نه.....اون بیرون الان دارن (لاو استوری ) پخش می کنن!!

 

   + ستاره ; ۳:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٢/٢٢
comment نظرات ()