در سلول انفرادی-3

 

 

1-

-    کارت بیمه روستایی داری؟

-         بله

-         باید 430 تومن قبض بگیری...تعرفه فروش مون رفته سیاری 430 تومن رو به دارویار بده

-         چرا...تا حالا که 180 تومن بود

-         نه 430 تومنه

هزاری رو پرت میکنه رو میزم...گوشی رو می ذارم رو سینه ش و براش دارو می نویسم ...هزار تومنیش رو برمی دارم و وسوسه میشم خجالت زده ش کنم و ازش قبض نگیرم اما جلوی خودم رو میگیرم

-    بیا هزاری تو بردار و برو پیش دارویار و ویزیت و حساب کن و دیگه هم پولتو جلوم پرت نکن این 430 تومن تو جیب من نمیره!!

.

.

.

45دقیقه بعد

-         خانوم گفتن دستمو بهت نشون بدم

-         خوب تو تا حالا پنی سیلین نزدی؟

-         چرا

-         قبلا حساسیت داشتی الان تستت مشکوکه

-         نه نداشتم

-         دیگه امپوله رو نزن برات قرص می نویسم تستت مشکوکه ...اینجا هم هیچی نداریم اگه یه موقع حالت بد شه

-         یه بار ازم پول امپول گرفتین حالا میگی برو قرص بخر

بهش نگاه میکنم....تو دلم میگم خدایا این حرفو نزن...این حرفو نزن...این حرفو نزن....

-    این حرفو نزن ...نصفه امپولت رو هم بردار ببر ما بهش احتیاجی نداریم برات توضیح دادم چرا نمی تونی امپولو بزنی این برای خودته نه برای 500 تومن پول قرصا....

زن دیگه ای که زن همسایه شونه می پره وسط میگه درزی بهتره...قرص چیه ما همون درزی رو میزنیم...

-         چند بار توضیح بدم ...نمیشه ...ما برات درزی رو نمی زنیم برو هر کاری صلاحته انجام بده...

 

2- بهورزه میاد تو یه لیست بلند بالا دستشه از داروهایی که من باید تو دفترچه براش رو نویسی کنم!

-         خانوم دکتر چرا تو برگه قرمزه دفترچه نمینویسین؟

-         چون رو اون برگه نباید بنویسم ، رو برگ سبزه س

-         اخه برگ قرمزم خالیه ببین...رو برگ سبزه ننویس چرا برگ دفترچه رو حروم می کنی؟

-         بابا این برگ قرمز بایگانی دارویی برای خودته اینجا رو بخون برگ مخصوص داروخانه ...من باید اینجا بنویسم

مشکوک ..جوری که می دونم باور نکرده نگاهم میکنه و هیچی نمیگه دارو ها رو می نویسم...10 دقیقه بعد صدای دارویار که داره داد میزنه و بهورزه که داره فحش میده میاد ...با داد میان اتاقم...بهورزه میگه: خانوم دکتر این دارویار برگه قرمز دفترچه رو کند...

-         چرا کندی برگ قرمز!دفترچه رو؟

-         باید تو داروخونه بایگانی بشه چون ما برگ سبزه رو میفرستیم شبکه

بهورزه میگه : تو حق نداری برگ دفترچه منو حروم کنی برای چی کندیش؟

سرم داره سوت میکشه

-         بابا شما چه علاقه ای به برگ قرمزای دفترچه تون دارین

با این حرف قهر میکنه و میره از اتاق بیرون...

 

   + ستاره ; ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٤/٢٥
comment نظرات ()