در سلول انفرادی-3

 

زندگی چیزمسخره پوچی ست گاهی می توان کنار تو نشست و فکر کرد تمام دنیا همان جاست و آفتاب را ندید گاه می توان باز هم کنار تو نشست و به روبرو خیره شد و دید که پلاک ماشین جلویی 44-363ط  32ست یا شمرد پشت شیشه عقب سمندها 16 چراغ ریز قرمز هست.

   + ستاره ; ٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/۱٥
comment نظرات ()